För lärare

Mitt Vägval är en digital plattform som kan användas i skolan för att förena elever med arbetslivet. Här är några idéer om hur man kan arbeta med arbetslivet i skolor med hjälp av en sådan plattform:

Förberedelse

 1. Lärarhandledning:
  Lärarlaget gör upp en egen plan tillsammans med Syv:
     Vad ska vi hinna med tom 9:an?
     Vad ska eleverna kunna/veta?
     Hur når vi dit?

 2. Integration i läroplanen:
  Koppla innehållet på Mitt Vägval med ämnesmål i läroplanen för att skapa en relevant och utbildningsmässig upplevelse.

Undervisningsmoment

 1. Projektarbete:
  Använd digitala studiebesök som en del av ett större projektarbete där eleverna får utforska olika yrkesroller och reflektera över deras betydelse i samhället.
  Involvera föräldrarna genom till exempel hemläsning

 2. Rollspel och Scenarier
  Efter digitala studiebesök kan eleverna delta i rollspel där de tar på sig olika yrkesroller baserade på de yrkespresentationer de sett

 3. Kreativa Presentationer:
  Låt eleverna skapa presentationer eller digitala berättelser om vad de lärt sig från yrkespresentationerna och hur det påverkat deras syn på olika yrken.
  Efterarbete och Reflektion
 4. Reflektionsdiskussioner:
  Efter ett digitalt besök, håll klassdiskussioner där eleverna kan dela med sig av sina tankar och känslor om de olika yrkena de upptäckt.

 5. Föräldraengagemang:
  Uppmuntra föräldrar att använda plattformen tillsammans med sina barn hemma och diskutera olika yrkesvägar och utbildningar som intresserar dem.Feedback och Uppföljning

 6. Feedback från elever:
  Samla in feedback från eleverna om plattformen för att förstå vilka funktioner som engagerar dem mest och varför.

 7. Yrkesvägledningssamtal:
  Använd plattformen som ett verktyg under yrkesvägledningssamtalen för att utforska elevernas intressen och möjliga utbildningsvägar.
  Långsiktig Integration
  Invålvera studie- och yrkesvägledare

 8. Uppföljningsaktiviteter:
  Skapa uppföljningsaktiviteter där eleverna regelbundet besöker plattformen för att uppdatera sig om nya yrkespresentationer eller studiebesök.
  Klassen gör en ”karta” över ortens arbetsplatser. Presentationer

 9. Samarbete med näringslivet:
  Upprätta samarbete med lokala företag som kan komplettera digitala upplevelser med live-Q&A-sessioner eller diskussioner med yrkesverksamma.

Genom att nyttja plattformen kan skolorna erbjuda en mångsidig och dynamisk inlärningsmiljö som både förbereder elever för arbetslivet och hjälper dem att förstå sambandet mellan skola och yrkesliv.