FAQ

FrÅgor och Svar

Projektet Mitt Vägval kopplar ihop ditt företag med dina framtida medarbetare.
Det leder till att ditt företag blir synligt och ungdomar får chansen att veta vilka jobb och möjligheter som finns på ditt företag.
Projektet ger också ungdomar möjlighet att uppleva hur det kan vara på din arbetsplats.

Jobbar ditt företag inom industri, teknik,transport, IT, vård och omsorg eller hantverk?
Då vet du vad svårt det är att hitta tillräckligt många kompetenta medarbetare. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många som är utbildade inom området.

När du visar ungdomar vilka yrkesroller och jobbmöjligheter som finns på ditt företag, inspirerar du tusentals ungdomar att välja utbildningar som leder till att de börjar jobba hos dig.

För att finna ett yrke som känns spännande eller intressant, är det av avgörande betydelse att känna till att yrket existerar och på vilka företag arbetsplatserna finns.
Ungdomarnas utgångspunkt för val av yrke avgörs mycket av vilka företag och arbetsplatser de haft kontakt med under sin uppväxt.

Faktum är att 9 av 10 företag inom Teknik, industri, hantverk, transport, logistik och vård-och omsorg inte finns i ungdomarnas medvetande, och för att förändra detta krävs ett starkt samarbete mellan skola och näringsliv.

Vårt mål är att alla ungdomar på ska ha möjlighet att lätt kunna hitta företag och aktuella branscher i sin kommun eller län. Samtidigt ska de bli informerade om jobbmöjligheterna på dessa företag.

Har du fler frÅgor?

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till oss på kontakt@mittvagval.se