Jim började sin anställning på Wihlborgs genom en praktikplats

Varför sökte du praktik på Wihlborgs?

-  Jag tyckte det verkade spännande att jobba på ett så stort fastighetsbolag som Wihlborgs. Framförallt för att man har en spridning av sina fastigheter, både kontor på stans mest centrala läge men även lager och industrifastigheter i attraktiva områden.

Hur upplevde du din praktikperiod hos oss?

-  Under min utbildning till Facility Manager på Affärshögskolan i Malmö hade jag två praktikperioder och jag valde att vara på Wihlborgs båda gångerna. Det var otroligt lärorikt att få följa med min handledare under en längre period, det gav mig möjlighet att få ser hur arbetet går till från dag till dag, vilket också gav mig tid att reflektera över hur jag hade gjort i liknanande situationer. Jag lärde mig väldigt mycket genom att diskutera dessa situationer med min handledare efteråt.

- Att ha båda praktikperioderna på samma företag gav mig också goda möjligheter att komma in i företagskulturen och lära mig alla olika program som används i det dagliga arbetet, vilket dessutom gav mig stora fördelar när jag sen erbjöds en traineetjänst på företaget.

- Det som gjorde praktiken extra rolig var att jag fick uppleva nya saker nästan varje dag samtidigt som jag fick ta ett allt större ansvar.

Vad fick du jobba med på din praktik?

-  Jag fick faktiskt testa på lite olika delar av verksamheten under mina två praktikperioder, dels fick jag prova på att jobba som fastighetsvärd där jag fick möjlighet att jobba nära kunderna och ansvara för den dagliga operativa driften. Arbetsdagarna som fastighetsvärd var väldigt varierande och kunde röra sig om allt mellan att byta låscylinder till att göra avläsningar av energiförbrukning. Men jag fick även prova på jobbet som förvaltare och då handlade det mer om att visa lokaler, prata med kunder om om-/tillbyggnationer, skriva hyresavtal och att arbeta med budgeten för fastigheterna.