Campus Vipan

Lund, Sverige – I en betydande satsning på utbildning och framtida arbetsmarknad, har Lunds kommun påbörjat skapandet av ett toppmodernt utbildningscentrum, Campus Vipan. Detta ambitiösa projekt siktar på att förena ett brett utbildningsspektrum under ett och samma tak, inklusive gymnasium, anpassad gymnasieskola, och vuxenutbildning.

Campus Vipan, som inledningsvis tog sina första steg 2019 med om- och tillbyggnader av Vipans gymnasieskola, närmar sig nu en viktig milstolpe. Efter årsskiftet 2023-24 återstår bara en etapp för att fullständigt omvandla och utöka de nuvarande lokalerna till den vision som planerats för Campus Vipan.

Det nya utbildningscentrumet utlovar en modern undervisningsmiljö, utformad för att möta nutidens och framtidens krav. Målet är att erbjuda en mängd olika utbildningsvägar, som inte bara svarar mot studenternas intressen och behov utan också leder direkt till arbetsmöjligheter i en alltmer konkurrensutsatt värld.

Denna utveckling är en del av Lunds kommuns bredare vision för att stärka den lokala utbildningsinfrastrukturen och stödja långsiktig ekonomisk tillväxt genom kvalificerad arbetskraft. Genom att föra samman olika utbildningsnivåer och specialiseringar på ett och samma ställe, strävar Campus Vipan efter att bli en katalysator för lärande, innovation och yrkesmässig framgång.

Invånare och framtida studenter i Lund kan se fram emot en ny era av utbildningsmöjligheter när Campus Vipan fullbordas, en investering som speglar kommunens engagemang för både utbildningens kvalitet och dess elevers framtida framgångar.

För ytterligare information läs mer:
https://lund.se/stadsutveckling-och-trafik/trafik--och-byggprojekt/forskolor-skolor-och-hallar/2023-03-07-campus-vipan


Om Campus Vipan:
Campus Vipan är ett initiativ från Lunds kommun för att skapa ett integrerat utbildningscentrum som innefattar gymnasium, anpassad gymnasieskola och vuxenutbildning. Projektet initierades 2019 och förväntas fullföljas efter årsskiftet 2023-24. Campus Vipan är designat för att möta både nutida och framtida utbildningsbehov, med en stark koppling till arbetsmarknaden.

Robothunden Buster testas på Campus Vipan

Är robothunden människans bästa vän? På Campus Vipan ingår robothunden Buster i en studie som görs av bland andra Lunds Tekniska Högskola och entreprenören Peab.