7 av 10 vård- och omsorgsföretag erbjuder anställning

En nyligen publicerad rekryteringsenkät från Svenskt Näringsliv har bekräftat något som många inom vården och omsorgen redan vet – kompetensförsörjningen är en av de mest påtagliga utmaningarna inom välfärdssystemet. Men istället för att se på detta som enbart en utmaning, kan vi också se det som en möjlighet att bli en del av lösningen.

Enkäten fungerar som en temperaturmätare för att mäta kompetensbehoven inom företagen, deras uppfattning av rekryteringssituationen samt tillgången på kompetens. Resultaten visar tydligt att kompetensbristen är på frammarsch och att vi inte längre kan skjuta upp att hitta lösningar.

Inom Vårdföretagarna* visar enkäten att:

• Endast 3 procent av företagen inom vård och omsorg har försökt att rekrytera nya medarbetare under det senaste halvåret.

• Hela 74 procent av dessa företag har upplevt svårigheter att rekrytera personal. Inom näringslivet som helhet är det företagen inom vård och omsorg som i högst grad har sökt medarbetare med högskole- eller universitetsutbildning.

• Hela 59 procent av företagen har aktivt sökt efter högskoleutbildad personal. Dessutom har nästan 40 procent sökt personal med utbildning från gymnasieskolans yrkesprogram och över 30 procent har sökt personal med eftergymnasial yrkesutbildning.

Bland de yrken som det har varit svårt att rekrytera till märks arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och undersköterskor. Inom tandvården har liknande utmaningar uppstått med brist på tandhygienister, tandsköterskor och tandläkare.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har nyligen presenterat en rapport som bedömer att antalet anställda inom välfärden behöver öka med nästan 200 000 personer fram till 2026. Samtidigt går över 300 000 välfärdsarbetare i pension under samma period.

Det innebär att det finns en fantastisk möjlighet för dem som väljer att utbilda sig inom vård- och omsorg, med nästan en halv miljon lediga platser.

Fokusera på möjligheterna

Här finns en chans att öka attraktiviteten för vård- och omsorgsyrken, att ta bort hinder för innovativa lösningar och välfärdsteknik, samt att minska sjukfrånvaron bland vårdpersonalen.

Genom att utbilda sig inom relevanta områden och aktivt söka arbete inom dessa branscher kan man vara med och bidra till en positiv förändring.

* Vårdföretagarna -  en organisation som representerar företag inom vård och omsorg.