Var finns jobben

Den som satsar på en utbildning idag kan förvänta sig en ljus framtid på arbetsmarknaden.

En ny rapport från Arbetsförmedlingen avslöjar att i framtiden, kommer det att råda en markant brist på kvalificerad arbetskraft i Sverige. Framförallt inom yrken som kräver specifik utbildning ser arbetsmarknaden ut att bli mindre konkurrensutsatt.

Från hälsosektorn till byggbranschen, arbetsmarknaden skriker efter kompetens. Bland de mest eftertraktade yrkena återfinns barnmorskor, sjuksköterskor och lärare, men också ingenjörer, IT-specialister och elektriker. Med en prognos som visar på ett underskott av inte mindre än 100 000 utbildade yrkesutövare inom de kommande fem åren, står Sverige inför en växande utmaning.

 

Arbetsförmedlingens rapport, baserad på intervjuer med över 14 000 arbetsgivare, både i privat och offentlig sektor, indikerar en fortsatt och ökad brist på utbildad personal. Det bådar gott för de som nu investerar i en yrkesutbildning på gymnasiet eller högre studier vid universitet och högskola.

"I takt med att arbetsgivarna justerar sina krav på erfarenhet och utbildning ser vi ökade chanser för arbete, särskilt för de som nyligen avslutat sina studier,"

- Förklarar Annelie Almérus, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.

Trots denna positiva trend för utbildade arbetssökande, belyser rapporten också en hårdare konkurrens om arbetstillfällena för yrkesgrupper utan formell utbildning. Vissa yrken, såsom bensinstationspersonal och kassapersonal, kommer att möta större svårigheter till följd av strukturella förändringar i ekonomin.

Rapporten pekar på en omfattande utmaning framförallt för den offentliga sektorn och understryker utbildningsväsendets och arbetsgivarnas gemensamma ansvar för att attrahera och utbilda framtidens arbetskraft. Arbetsförmedlingen står nu inför uppgiften att stötta en marknad där kampen om kompetent personal bara kommer att bli intensivare.

Minst konkurens blir det om de här jobbet

Yrken på högskolenivå:

• Barnmorskor
• Civilengenjörer, ingenjörer och tekniker
• Läkare och tandläkare
• Lärare
• Mjukvaru- ocg systemutvecklare
• Psykologer
• Sjuksköterskor
• Socialsekreterare
• Systamanalytiker och it-arkitekter

Yrken inom övriga utbildningsnivåer:

• Anläggningsarbetare och anläggningsmaskinförare
• Betongarbetare, murare och målare
• Buss - spårvagns- och lastbilsförare
• Elektrikeryrken
• Motorfordonsmekaniker och fordonsreparatörer
• Slaktare och styckare
• Träarbetare ich snickare
• Undersköterskor
• VVS-montörer

Källan arbetsförmedlingen